Termékek Menü

Vásárlási feltételek

Általános Szállítási Feltételek

 

Firstpack Magyarország Kft.

 

 

14.2.   A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége. (1)     Általános Rendelkezések

 

1.1.   A Firstpack Magyarország Kft. üzleti tevékenysége az általa forgalmazott termékek és nyújtott szolgáltatások kis- és nagykereskedők, valamint végfelhasználók részére történő értékesítése.

 

1.2.   Jelen Általános Szállítási Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF – a Firstpack Magyarország Kft. – továbbiakban Eladó – által forgalmazott termékek megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Kifejezetten eltérő írásos megállapodás hiányában a szállítások és teljesítések kizárólag az alábbi feltételekkel történnek, melyek legkésőbb a szállítás vagy a teljesítés vevő általi elfogadásával – külön kikötés nélkül is – a szerződés részévé válnak. Amennyiben az alábbi feltételek eltérően nem rendelkeznek, úgy azon jogszabályi rendelkezésekkel helyettesítendők, amelyek legközelebb állnak az elérni szándékozott gazdasági célhoz. Annak érdekében, hogy az Eladó által forgalmazott termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja ügyfélszolgálatunkat.

 

1.3.   A jelen ÁSZF tartalmazza a megrendelés általános szabályait, valamint a Vevő és az Eladó között a megrendeléssel létrejövő szállítási szerződés alapvető rendelkezéseit. Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-ben rögzített általános feltételektől eltérő rendelkezéseket az egyedi adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-ben rögzített általános feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött külön értesítés nélkül módosítsa. A fentiek mellett Eladó mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges árváltozásokról, a hatálybalépésüket megelőzően vevőit előre tájékoztassa.

 

 

(2)     Megrendelések

 

2.1.   Eladó a Vevő általi megrendelést az alábbi módokon fogadja:

2.1.1.           postai úton megküldött írásos megrendelés formájában – a nap 24 órájában

2.1.2.           telefaxon megküldött írásos megrendelés formájában – a nap 24 órájában

2.1.3.           elektronikus úton (e-mail-en) megküldött írásos megrendelés formájában – a nap 24 órájában

2.1.4.           az ügyfélszolgálatán személyesen leadott megrendelés formájában – munkanapokon 9:00-16:00 között

2.1.5.           az ügyfélszolgálatán telefonon leadott megrendelés formájában – munkanapokon 9:00-16:00 között

2.1.6.           interfész-en keresztül megküldött megrendelés formájában – a nap 24 órájában

2.1.7.           WEB-áruházán keresztül feladott megrendelés formájában – a nap 24 órájában

Eladó a 2.1.1., 2.1.2., és 2.1.3. esetekben, a munkaidőn kívül érkezett rendelések feldolgozását a következő munkanap 8:00-tól végzi el.

 

2.2.   Vevő vállalja, hogy megrendelésein feltünteti a megrendelt termékeknek az Eladó mindenkori aktuális árlistájában szereplő cikkszámait, és az adott termékek rendelési egységeit figyelembe véve adja le megrendeléseit. Amennyiben Vevő a rendelésének kiszállítását kéri, a rendelésen feltünteti a pontos szállítási címet (város, utca, házszám, épület vagy csarnokszám, emelet, ajtó, stb.), a 7.4. pont szerinti kért átadási időpontot, az áru átvételére jogosult személyét, valamint a rendelést leadó elérhetőségeit. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a mindenkori aktuális árlistájában szereplő termékek árlistában vagy katalógusában feltüntetett értékesítési (csomagolási) egységeit nem bontja meg. Eladó fenntartja a jogot, hogy a mindenkori hatályos katalógusában szereplő csomagolási (értékesítési) egységeken változtasson, melyről a vevőit előzetesen értesíti.

 

 

(3)     A szerződés létrejötte

 

3.1.   A Felek közötti adásvételi szerződés az alábbiak szerint minősül létrejöttnek:

3.1.1.           Amennyiben Felek külön egyedi adásvételi vagy szállítási szerződés megkötésében állapodtak meg, az egyedi adásvételi szerződés mindkét fél általi aláírásakor

3.1.2.           Amennyiben Eladó – Vevő kérése alapján – külön ajánlatot adott Vevő részére, az ajánlat Vevő általi visszaigazolásának Eladó általi kézhezvételekor

3.1.3.           Amennyiben Vevő az Eladó aktuális katalógusából, árlistájából, akciós kiadványából írásos (postai, telefax, e-mail, személyes kézbesítésű), vagy az Eladóhoz interfész-en keresztül megküldött megrendeléssel élt Eladó felé, a megrendelés Eladó általi visszaigazolásakor, vagy a megrendelésben szereplő termékek vagy szolgáltatások Vevő általi átvételekor. Eladó nem köteles külön visszaigazolást küldeni Vevő felé, amennyiben a megrendelést változatlan feltételekkel teljesíti.

3.1.4.           Vevő szóbeli (Eladó ügyfélszolgálatán keresztül személyesen vagy telefonon) leadott megrendelése esetén a megrendelés Eladó ügyfélszolgálati munkatársa általi rögzítésével 

3.1.5.           A Vevő által Eladó WEB-áruházán keresztül történő megrendelések feltételeit – beleértve az adásvételi szerződés létrejöttét – az Eladó külön WEB ÁSZF-je szabályozza.

 

3.2.   Vevő bármely megrendeléséből általában csak az Eladó részére, az általa történő írásbeli rendelés visszaigazolás kiadásával keletkezik teljesítési kötelezettség, a rendelés visszaigazolás kiadása azonban a szállításnak nem szükséges előfeltétele. A szállítás tényével a szerződés mindenképpen létrejön.

 

3.3.   Eladó visszaigazolása történhet:

3.3.1.           Vevő által postai úton, telefaxon, e-mail-ben, interfész-en, vagy WEB-en keresztül megküldött megrendelések esetén telefaxon vagy e-mail-ben.

3.3.2.           Vevő által szóban (személyesen vagy telefonon) leadott megrendelések esetén a megrendelés Eladó ügyfélszolgálata általi rögzítéssel egy időben, szóban, telefaxon, vagy e-mailben.

 

 

(4)     Rendelés (szerződés) módosítása

 

4.1.   A Felek közötti adásvételi szerződés fenti 3. pont szerinti létrejöttét követően annak módosítására kizárólag a Felek közös megállapodásával kerülhet sor.

 

4.2.   Amennyiben Eladó  az aktuális katalógusában szereplő de nem készletezett termékekre, illetve a katalógus választékán kívüli egyedi termékekre elfogadja Vevő módosítási igényét, azt minden esetben csak olyan határidőig fogadja el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a szóban forgó megrendelés lemondását, módosítását. Amennyiben a beszállító partner a rendelés módosítása, esetleges lemondása kapcsán módosítási/lemondási díjat érvényesít – általában a módosításban/lemondásban érintett termékek értékének 5-15%-a – Eladó ezen díjat jogosult Vevőre áthárítani. Amennyiben a beszállító partner az Eladó által továbbított módosítást/lemondást nem fogadja el, Vevő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni. Ugyancsak a fenti rendelkezések vonatkoznak mindazon rendelések esetleges módosításaira, amelyek adott termékre a Vevő szokásos rendelési mennyiségeit jelentősen meghaladó mennyiségre (extra mennyiség) szólnak.

 

 

(5)     Termékek

 

5.1.   Eladó által forgalmazott termékek:

5.1.1.           Eladó által készletezett termékek: az Eladó nyilvántartási/értékesítési egységének megfelelő, tiszta, sértetlen, jelölésektől mentes, kereskedelmi forgalomba hozható állapotban lévő termék, valamennyi irányadó jogszabály által előírt kötelező tartozékával.

5.1.2.           Eladó által rendelésre beszerzett termékek: az Eladó nyilvántartási/értékesítési egységének vagy a Eladó általi visszaigazolásnak megfelelő értékesítési egységű, tiszta, sértetlen, jelölésektől mentes, kereskedelmi forgalomba hozható állapotban lévő termék, valamennyi irányadó jogszabály által előírt kötelező tartozékával.

5.1.3.           Egyedi és Speciális termékek: Az egyedi (pl. Eladó által nem forgalmazott, Eladó mindenkori aktuális árlistájában nem szereplő, Vevő egyedi igénye alapján beszerzett, stb.) és speciális (pl. Vevő arculatára gyártott, Vevő kérésére átalakított, stb.) termékek esetében a Felek külön eseti megállapodása az irányadó. Egyedi ill. speciális termékekre Eladó jogosult a szokásostól eltérő feltételek (megrendelés és annak módosítása, árak, szállítási feltételek, fizetési feltételek, jótállás ill. szavatosság, visszáru) alkalmazására.

 

5.2.   A fenti 5.1.1. és 5.1.2. termékkörök jellemzően Eladó mindenkori Katalógusában szereplő termékek. Valamennyi, Eladó aktuális Katalógusában nem szereplő termék a fenti 5.1.3. termékkörnek minősül.

 

 

(6)     Árak

 

6.1.   A termékek szállítása a szállítási szerződés fentiek szerinti létrejöttének időpontjában hatályos árak és feltételek szerint történik. A Vevő megrendelésében rögzített árak az Eladót csak a megrendelés átvételét követő, eltérő árajánlat nélküli visszaigazolásának hiányában kötik. Eladó a Vevőtől beérkezett megrendelés eltérő feltételekkel történő visszaigazolását a megrendelés kézhezvételét követő legkésőbb 3 munkanapon belül megteszi. Az árak minden esetben a Eladó mindenkori aktuális árlistájában szereplő értékesítési egységre (db, doboz, csomag, stb.) vonatkozó árak.

 

6.2.   Az Eladó mindenkori árlistájában szereplő árak Eladó telephelyén történő teljesítéssel értendőek. Amennyiben Vevő a megrendelésében szereplő termékek házhozszállítását kéri, ezt Eladó a mindenkori kiszállítási feltételei szerint teljesíti. A díjmentes kiszállítási értékhatárt el nem érő megrendelésekre Eladó a mindenkori aktuális díjszabásában szereplő szállítási költséget alkalmazza, melyet számláján a Vevő számára jól látható helyen feltüntet.

 

6.3.   Az Eladó által meghirdetett bármely akciós árak vagy egyéb akciós feltételek esetében az akció egy meghatározott ideig illetve visszavonásig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció – Eladó által korábban megjelölt – záró időpontját megelőzően is kimerülhet).

 

6.4.   Eladó az általa forgalmazott termékekre – a fénymásolópapírok valamint számítástechnikai kellékanyagok kivételével – negyedéves érvényességű árlistát ad ki. A fentiek mellett Eladó az általa forgalmazott termékekre érvényes árak – Vevőknek küldött előzetes értesítés nélküli –megváltoztatásának jogát fenntartja.

 

6.5.   Valamennyi, Eladó bármely árlistájában vagy díjszabásában szereplő ár nettó, Általános Forgalmi Adó nélküli ár.

 

 

(7)     Szállítási feltételek

 

7.1.   Általános feltételek

Amennyiben a Vevő által megrendelt termékek átvételére nem Eladó telephelyén kerül sor, Vevő kérheti megrendelésének kiszállítását, melyet Eladó a jelen pontban rögzített feltételek mellett vállal. Eladó általi kiszállítás esetén a teljesítés helye a Vevő által megadott szállítási cím. A szállítás a mindenkori „Díjmentes szállítási értékhatár” feletti értékű rendelések esetén díjmentes, ettől eltérő esetben eseti szállítási költség felszámításával történik. A „Díjmentes szállítási értékhatár” és az eseti szállítási költség változtatásának jogát Eladó fenntartja.

 

7.2.   Díjmentes szállítási értékhatár 2015.05.14-től megszűnik, azaz:

 

7.2.1.           Végfelhasználók számára:

§        Budapesten:                           2900.-ft (bruttó ár)

§        Budapesten kívül:                    2900.-ft (bruttó ár)

7.2.2.           Viszonteladók számára:

§        Budapesten:                           2900.-ft (bruttó ár)

§        Budapesten kívül:                    2900.-ft (bruttó ár)

 

7.3.   Eseti szállítási költség alkalmazásával történő kiszállítás

A Szállító mindenkori aktuális „díjmentes szállítási értékhatárát” el nem érő rendelések kiszállítását Eladó, a mindenkori aktuális díjszabásában szereplő szállítási költség alkalmazása mellett vállalja, melyről Eladó munkatársai adnak felvilágosítást.

 

7.4.   Szállítási határidők

7.4.1.           Eladó a munkanapokon 8:00-15:00 idősávban beérkezett rendelésekre a készleten lévő termékek szállítását az alábbiak szerint vállalja:

§        Budapesten:                           24-48 órán belül (a rendelés kézhezvételétől számítva)

§        Budapesten kívül:                   48-72 órán belül (a rendelés kézhezvételétől számítva)

7.4.2.           A készleten nem lévő termékek szállítását Eladó egyedi visszaigazolása szerint vállalja.

7.4.3.           A Vevő által megrendelt termékek kiszállítását Eladó munkanapokon 7-18 óra közötti idősávban vállalja. Az ettől eltérő időpontban való kiszállítást Eladó egyedi visszaigazolás alapján, külön térítés ellenében vállalhatja.

 

7.5.   Átadás-átvétel

7.5.1.           A Vevő által megrendelt áru Eladó általi kiszállítása a Vevővel egyeztetett időpontban a 7.4. pont szerint, a Vevő megrendelésében megadott szállítási címre történik. Vevőnek a szállítási időpont vagy szállítási cím módosítására kizárólag az adott szállítmány Eladó általi összekészítését megelőzően van lehetősége.

7.5.2.           Az árunak az egyeztetett időpontban és címen történő átvételéről Vevő köteles saját hatáskörben gondoskodni, valamint az áru átvételét Vevő képviselője köteles a szállítmányt kísérő bizonylat másodpéldányán aláírásával igazolni. Az Eladó által a kézbesítésre igénybe vett szállítmányozók a Vevőnél tételes átadás-átvételt nem végeznek. Vevő képviselője a szállítmány átvétele során köteles meggyőződni a szállítmány mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről. , és azt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolni. A mennyiségi átvétel az árut kísérő dokumentumokon, ill. a szállítmányozó saját dokumentumain feltüntetett csomagszámok, ill. csomag darabszámok ellenőrzését jelenti. Amennyiben Vevő az átvételkor ezzel kapcsolatosan hiányt az Eladó ill. a szállítmányozó dokumentumain nem jelez, az Eladó a Vevő általi, az átvételt követő csomagbontás során csomaghiányra visszavezethető áruhiánnyal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. Eladó a fenti esetbe nem tartozó áruhiánnyal kapcsolatos egyéb reklamációt az Eladó által használt logisztikai rendszeren keresztül ellenőrizni tud, így annak jogosságát automatikusan nem ismeri el. Ilyen áruhiánnyal kapcsolatos reklamáció esetén Eladó a Vevővel minden esetben egyeztet. A szállítmány mennyiségi átvételének Vevő általi kifogás nélküli leigazolását követően további reklamációt Eladó kizárólag minőségi ill. rejtett hiba esetén, vagy a jótállási kötelem alá tartozó esetekben fogad el.

7.5.3.           Amennyiben az áru kiszállítása és Vevő részére történő átadása Vevőnek felróható ok miatt eredménytelen, úgy az áru következő alkalommal történő kiszállításának költségei Vevőt terhelik, aki köteles azt az áru ellenértékének megfizetésével egyidejűleg kiegyenlíteni.

7.5.4.           A szállítást megelőzően Vevő köteles Eladót tájékoztatni minden olyan lényegi körülményről, amely az áru Vevő részére történő leszállítását vagy átadását nehezíti (pl. behajtási tilalom alá eső övezet, behajtási időkorlát, nehezen megközelíthető cím, belépési engedély szükségessége , anyagmozgató eszközök hiánya, stb.). Az ennek elmulasztásából Eladó oldalán esetlegesen felmerülő többletköltségeket Eladó jogosult Vevőre továbbhárítani.

 

7.6.   Raklapok, göngyölegek kezelése

Eladó a szállítás során nem cserélt szabvány EUR raklapokat és göngyölegeket jogosult Vevő felé leszámlázni.

 

7.7.   Egyéb feltételek:

7.7.1.           Amennyiben Vevő az Eladónál készletezett termékekre szóló megrendelése a fenti 7.2. pontban meghatározott irányadó értékhatárt meghaladja, de Eladó valamely megrendelt terméket nem tudja szállítani, akiszállítási feltételek a Vevő megrendelésének nettó értéke alapján kerülnek alkalmazásra.

7.7.2.           Amennyiben Vevő megrendelésében egyaránt szerepelnek Eladó által készleten tartott, valamint rendelésre beszerzett termékek, Vevő választása szerint a szállítás történhet:

§        az Eladó által egyedileg visszaigazolt szállítási időpontban, egy tételben

§        a készletezett termékekre a fenti 7.4.1. pont szerinti határidővel, míg a rendelésre beszerzett termékekre a Eladó által egyedileg visszaigazolt határidőben.

A fenti esetekben a szállítási feltételek az egyes kiszállításokban szereplő nettó áruérték alapján, a 7.1., 7.2., illetve 7.3. pontoknak megfelelően kerülnek alkalmazásra. 

 

 

(8)     Elektronikus Kereskedelem

 

8.1.   Eladó elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül, egyedi jelszóval (továbbiakban: Jelszó ) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával Vevő közvetlen információt szerezhet az Eladótól rendelhető termékekről. A Jelszó azonosítja a Vevőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Vevő megtette. A Vevő által az Eladó WEB rendszerén keresztül elküldött megrendelést Eladó számítógépes rendszere rögzíti. Vevő teljes felelősséget vállal a részére Eladó által biztosított Jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. Eladó nem tehető felelőssé bármilyen, a Vevő részére biztosított Jelszó illetéktelen használatából eredő kárért. Vevő köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személyek tevékenységéből eredő esetleges károkért.

 

8.2.   A Vevő által az Eladó WEB rendszerén keresztül történő kereskedés, megrendelések feltételeit részletesen az Eladó külön WEB ÁSZF-je szabályozza.

 

 

(9)     Fizetési mód és fizetés

 

9.1.   A Eladó által szállított termékek ellenértékének Vevő általi kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

 

9.1.1.           Eladó telephelyén történő átvétel esetén:

o        készpénz

o        előre utalás

o        átutalás (kizárólag érvényes Fizetési Megállapodás-sal, vagy Eladó részéről történt külön jóváhagyással rendelkező Vevők esetében)

 

9.1.2.           Vevő telephelyére, vagy a Vevő által megjelölt szállítási címre történő kiszállítás esetén:

o        készpénz

o        előre utalás

o        átutalás (kizárólag érvényes Fizetési Megállapodás-sal, vagy Eladó részéről történt külön jóváhagyással rendelkező Vevők esetében)

 

9.1.3.           Vevő telephelyére küldött postacsomag esetén:

o        utánvét

o        előre utalás

o        átutalás (kizárólag érvényes Fizetési Megállapodás-sal, vagy Eladó részéről történt külön jóváhagyással rendelkező Vevők esetében)

Postai csomag küldését Eladó kizárólag Vevő telephelyére vállalja. Az utánvét azt jelenti hogy a termékek árának, illetve a házhozszállítás díjának kifizetése készpénz fizetéssel, a termék átvételekor esedékes. Az átadásra a termék árának megfizetése után kerül sor.)

 

9.2.   Átutalásos fizetés esetén a fizetést, a Vevővel korábban Fizetési Megállapodás-ban, vagy Eladó részéről történt külön jóváhagyásban szereplő fizetési feltételekkel kell teljesíteni, a számlán feltüntetett határidőig. A fizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár Eladó folyószámláján megjelenik.  Az esedékesség napjáig ki nem fizetett számlák után Eladó jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot késedelmi kamatként Vevő felé érvényesíteni. Vevő bármely fizetési késedelme esetén Eladó – saját döntése alapján -  jogosult a Vevővel szemben aktuálisan fennálló valamennyi nyitott követelését lejárttá és azonnali esedékességűvé nyilvánítani. Bármely fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a Vevő részére biztosított halasztott fizetési feltétel azonnali készpénzes fizetésre való változtatására.

 

9.3.   Amennyiben Eladó a Vevő részére biztosította a halasztott fizetés lehetőségét, ezzel egy időben megállapította a Vevő részére általa biztosított hitelkeretet. Amennyiben Vevő az Eladó felé fennálló aktuális tartozásainak együttes (lejárt, nem lejárt) összege meghaladja a részére biztosított hitelkeret összegét, Eladó jogosult a további szállítások felfüggesztésére, vagy a szállítások teljesítéséhez kérni Vevőt a fennálló tartozásának fizetési határidő előtti rendezésére, így a kihasznált hitelkeret felszabadítására.

 

9.4.   Bármely, az Eladó által a teljesített szállításokra kiállított számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. Eladó az általa kiállított számlával kapcsolatos bármely kifogást kizárólag írásban, az adott számla Vevő általi átvételét követő 5 munkanapon belül fogad el, melynek elbírálását követően Eladó a szükséges intézkedést megteszi.

 

 

(10) Áru tulajdonjoga, követelések átruházása

 

10.1.   Eladó az általa Vevő számára szállított áruk feletti tulajdonjogot mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t, valamint a házhozszállítási díjat is) hiánytalanul meg nem fizette. A fentiek alapján a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után száll át.

 

10.2.   Tekintettel a fentiek szerint tulajdonjog fenntartásra, bármely az Eladó általi szállításból származó követelés pénzügyi teljesítéséig Vevő csak arra jogosult, hogy az Eladó által szállított árukat tevékenysége keretében tovább értékesíti vagy maga használja, kötelezi azonban magát arra, hogy –továbbértékesítés esetén – a továbbértékesítésből származó követeléseit – amennyiben ezt Eladó igényli – biztosítékként az Eladóra ruházza. Az Eladó által szállított termékekkel kapcsolatos bármely egyéb rendelkezés – különösképpen az elzálogosítás, a biztosítékba adás, csere útján történő átruházás – a vételár teljes kiegyenlítéséig nem megengedett. Az Eladó által leszállított áru harmadik személy javára történő lefoglalásáról Vevő köteles haladéktalanul értesíteni Eladót.

 

10.3.   Abban az esetben, ha Vevőnek lejárt fizetési kötelezettsége van Eladó felé, Eladó erre irányuló kérése esetén köteles a nála található, Eladó által leszállított vagy szállítás alatt lévő termékeket a fennálló követelés mértékéig visszaszolgáltatni, illetőleg Eladó rendelkezésére bocsátani. Önkéntes teljesítés hiányában Eladó az általa leszállított árut, minden külön végrehajtó okirat nélkül, az áru fekvése helyén magához veheti, amely esetben sem Vevőt, sem az árut egyébként birtokló harmadik személyt nem illeti meg az áru tekintetében az Eladóval szemben birtokvédelem. A fentiek során az áru visszaszállításával kapcsolatban felmerült költségeket Eladó jogosult Vevőre terhelni.

 

 

(11) Jótállás (garancia) és Szavatosság

 

11.1.   Eladó az általa forgalmazott termékeket minden esetben a vonatkozó szabványok, valamint a hazai forgalmazási előírásoknak megfelelő minőségben szállítja. A termékekhez adott terméktájékoztatók csupán általános útmutatásokat tartalmaznak. A jogszabályok által előírt termékekhez Eladó Használati Útmutatót biztosít, mely lehet nyomtatott, elektronikus adathordozón átadott, vagy Eladó WEB-oldaláról letölthető.

 

11.2.   Az Eladó által szállított termékekre Eladót jótállási és szavatossági kötelezettség terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. Eladó jótállást a kereskedelmi értékesítés dátumától számított, adott termékre vonatkozó jótállási időn belül vállal.

 

11.3.   A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül. Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye az Eladó telephelye vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz.

 

11.4.   Bizonyos termékek vonatkozásában a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn túl is terjedhet, azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit minden esetben a termék gyártója határozza meg.

 

11.5.   Az árut (árukat) minden esetben a szabványok, valamint a hazai forgalmazási előírásoknak megfelelő minőségben szállítjuk. Terméktájékoztatóink csupán általános útmutatásokat tartalmaznak. Garanciát termékeink megfelelő szintű minőségének állandóságáért tudunk vállalni. A szállított áruk mennyiségi hiányait az áru átvételekor a 7.5.2. pont szerint jelezni kell. Későbbi mennyiségi hiánybejelentéseket nem tudunk figyelembe venni. Az APIS Kft. által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Kormányrendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye az Firstpack Kft. telephelye vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz.

 

 

(12) Reklamációk kezelése

 

12.1.   Bármilyen Vevői reklamáció kezelése az alábbiak szerint lehetséges:Minden nemű számlareklamációt (mennyiségi, minőségi, áreltérés,...stb. problémák) Eladó kizárólag írásban fogad. Elsődleges címzett Eladó pénzügyi osztálya, másolati címzett Eladó ügyfélszolgálata. E-mail: elsődleges címzett info@firstpack.hu,Fax: 06-1/7895885Posta: 1089 Budapest, Orczy tér 4/A.

 

12.2.   Amennyiben Eladó a Vevő megrendelését hibásan teljesítette, Vevőnek a legrövidebb ésszerű határidőn – de legfeljebb 3 munkanapon – belül van lehetősége erről Eladót értesíteni. Hibás teljesítésnek minősülnek az alábbi esetek:

12.2.1.        mennyiségi eltérés van a leszállított termékek mennyisége és aszállítmányra kiállított bizonylaton (számla, szállítólevél) szereplő mennyiségek között (hiányos vagy többlet szállítás)

12.2.2.        eltérés van a leszállított és a szállítmányra kiállított bizonylaton(számla, szállítólevél) szereplő termékek között (hiányos vagy téves szállítás)

12.2.3.        A leszállított termékekkel kapcsolatban Vevőnek minőségi kifogása van (termék sérült, koszos, kifakult, stb.)

12.2.4.        Vevő megrendelésében nem szereplő termék került leszállításra (téves szállítás)

12.2.5.        nem a megállapodott paraméterekkel bír a leszállított termék – pl. eltérő méret, szín, lapszám, stb. (hibás szállítás).

 

12.3.   Amennyiben a terméket Eladó üzemképtelen vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, Eladó a terméket Vevő részére saját telephelyén díjmentesen kicseréli.

 

12.4.   Bizonyos termékek (jellemzően műszaki cikkek) esetében az üzemképtelenség okának megállapításához az adott termék márkaszervizének nyilatkozata szükséges. Az ilyen termékek esetében Vevő a termék átvételétől számított 3 munkanapon belül az adott márkaszervízt vagy szakszervízt kell, hogy felkeresse. A szakszervizek címei az eredeti garanciajegyen vannak feltüntetve, amit Vevő a vásárláskor megkapott. Amennyiben a márkaszerviz megállapítja, hogy az Eladó által értékesített termék gyári hibás, Eladó a szerviz ezen nyilatkozata alapján biztosítja Vevő számára a díjmentes termékcserét.

 

12.5.   Bizonyos termékek (jellemzően műszaki cikkek) esetén, amennyiben Vevő számára a termék tartozékaként (a termék csomagolásán belül) kellékanyag (tintapatron, festékkazetta) is szállításra került, Eladó ezen kellékanyagokat csak eredeti csomagolásában, bontatlan és használatlan állapotban tudja visszafogadni. Amennyiben Vevő – a termék kipróbálásához – a kellékanyagot felbontotta, a termék cseréje során az eredeti kellékanyag kerül Vevő részére visszaadásra. Amennyiben Vevő a termékhez tartozó kellékanyagot a termék cseréje során nem tudta visszaszolgáltatni, ugyanakkor ragaszkodik a cseretermékhez kellékanyag biztosításához, Eladó jogosult a kiadásra kerülő kellékanyag Eladó aktuális árlistája szerinti árát Vevő felé érvényesíteni. Hasonló feltételek vonatkoznak a cserélendő termék valamennyi eredeti tartozékára: amennyiben a csere során Vevő nem tud visszaszolgáltatni valamennyi, eredetileg az adott termékhez mellékelt és az Eladótól átvett tételt eredeti csomagolásban, Eladó a csereterméket ezen tartozékok nélkül biztosítja Vevő számára, vagy a hiányzó tételek árát érvényesíti Vevővel szemben.

 

12.6.   Eladó semmilyen esetben nem tudja cserélni a személyi számítógépre vonatkozó vagy más (dobozos) szoftver termékeket, amennyiben Vevő a termék vagy az adathordozó csomagolását felbontotta.

 

 

(13) Visszáru

 

13.1.   A termékek Vevő általi átvételét követően – a fenti 12. pontban szabályozott reklamációs esetek kivételével – a termékek Eladó általi visszavételére minden esetben Eladó mindenkori hatályos Visszáru Szabályzata az irányadó.

 

 

 

(14)  Felelősség korlátozása

 

14.1.   Eladó – a mennyiségi vagy minőségi reklamáció eseteit kivéve – nem vállal felelősséget a hozzá érkezett megrendelések teljesítésével kapcsolatban Vevőnél keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.

 

 

 

14.3.   A jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban lévő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.

 

14.4.   Az Eladó – ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között – nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott.

 

 

(15) Adatkezelés

 

15.1.   Eladó a Vevő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szállítási Feltételek keretei között, kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. Vevő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

 

15.2.   Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vevő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

 

15.3.   Vevő kifejezetten igényt tart arra, hogy az Eladó a részére elektronikus úton illetve egyéb írott vagy nyomtatott formában híranyagot küldjön, de Vevő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni az Eladó címére megküldve.

 

 

(16) Egyéb rendelkezések

 

16.1.   Eladó a mindenkori hatályos Általános Szállítási Feltételeket vevői számára mind írott, mind elektronikus formában folyamatosan elérhetővé teszi. Eltérő megállapodás hiányában, illetve a bármely egyéb, a Felek között létrejött megállapodásban nem szabályozott kérdéskörök tekintetében Vevő bármely termék – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt –megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja az Eladó mindenkori hatályos Általános Szállítási Feltételeit és a benne foglaltakat.

 

16.2.   Az Eladó által leszállított árut Vevő kizárólag az Eladó írásbeli hozzájárulása esetén jogosult exportálni, amely exportálás a Vevő számára a Magyar Köztársaság, illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. Vevő köteles önállóan tájékozódni ezekről a szabályozásokról az illetékes magyar vagy külföldi hatóságoknál.

 

16.3.   Amennyiben Eladó mindenkori hatályos Általános Szállítási Feltételeinek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

 

16.4.   Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük létrejövő szerződések teljesítése során a másik fél szervezetéről, eljárási rendjéről, ügyeiről tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik. Felek felelnek azért, hogy a jelen rendelkezést alkalmazottaikkal is betartassák. E kötelezettség megszegése esetén a sértett fél a szerződésszegű féllel szemben kárigénnyel élhet.

 

16.5.   Felek a törzsadataikban (székhely, telephely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, telefon- és faxszám, e-mail cím, kontakt személy, stb.) bekövetkezett bármilyen változásról írásban kötelesek egymást értesíteni.

 

16.6.   A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

16.7.   A jelen ÁSZF a lenti dátummal válik hatályossá, egyben hatályon kívül helyezve bármilyen korábbi, a Eladó által  alkalmazott általános kereskedelmi feltételrendszert. A jelen ÁSZF irányadó valamennyi, Eladó által a lenti dátumot követően fogadott megrendelés teljesítésére.

 

 

Hatályos: 2015.05.14. (utolsó módosítás dátuma egyben)

 

 

Firstpack Magyarország Kft.

 

Online adatvédelmi nyilatkozat

A Firstpack Magyarország Kft. elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A honlap oldalainak többsége bármikor megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.

A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk a felhasználók személyes és üzleti érdeklődése, a rájuk vonatkozó statisztikai adatok, más termékeinkkel kapcsolatos tapasztalataik, és a kívánt kapcsolatfelvétel módja témakörében.Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek.
Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatokmegadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Firstpack Magyarország Kft. nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek.

A Firstpack Magyarország Kft., mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott.
A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.